Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

20-11-2021 13:54

 

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị 

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Định Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như: Số xã đạt chuẩn NTM đến hết năm 2021 là 11/22 xã, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm; hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, tiến bộ; nhận thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng cao… Tuy nhiên, huyện mới đạt 4/9 tiêu chí của huyện NTM; tỷ lệ số xã của huyện đạt chuẩn NTM so với bình quân chung của tỉnh còn thấp, các tiêu chí chưa đạt tập trung chủ yếu là giao thông nông thôn; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; trường học; cơ sở vật chất văn hóa…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung, định hướng phương án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023. Theo đó, Huyện cần xây dựng kế hoạch, lộ trình về đích NTM cho từng năm; xác định rõ nguồn lực đầu tư xây dựng phân bổ hoàn thiện các tiêu chí NTM; rà soát, lựa chọn xây dựng các công trình phù hợp với các tiêu chí về chuẩn NTM để đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Định Hóa phối hợp với các ngành liên quan, xây dựng phương án và đảm bảo các điều kiện xây dựng đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2023. Đồng thời, các ngành tiếp tục có những đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế đặc thù đối với huyện Định Hóa cùng với những giải pháp để về đích NTM theo đúng lộ trình; cụ thể hoá các nội dung đề xuất đối với Trung ương và tỉnh trong hỗ trợ nguồn lực đầu tư; tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng NTM của huyện, báo cáo trình UBND tỉnh trong ngày 22/11/2021.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3992

Tổng truy cập: 956436