Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Địa lý
Xã Bình Thành nằm ở cực nam huyện Định Hóa, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp xã Bộc Nhiêu
Phía tây giáp xã Phú Đình
Phía nam giáp huyện Đại Từ
Phía bắc giáp xã Sơn Phú.
Xã Bình Thành có diện tích 28,20 km², dân số năm 1999 là 5.113 người, mật độ dân số đạt 181 người/km².[1]

Tuyến tỉnh lộ 264 nối giữa hai huyện Định Hóa và Đại Từ chạy qua địa bàn xã. Đây là nơi hợp lưu của hai dòng chính ở phần thượng nguồn của sông Công, nhánh thứ nhất bắt nguồn từ xã Thanh Định và nhánh thứ hai bắt nguồn từ dãy núi Khuôn Tát ở xã Phú Đình.

Lịch sử
Sau năm 1975, Bình Thành là một xã thuộc huyện Định Hóa.

Đến năm 2019, xã Bình Thành được chia thành 27 xóm: Bản Tương, Bản Là 1, Bản Là 2, Đồng Thành, Đồng Vượng, Phố, Đồn, Đồng Tô, Làng Nập, Đồng Danh, Cây Coóc, Đồng Đình, Na Rao, Làng Luông, Làng Pháng, Sơn Tiến, Nạ Mực, Cây Thị, Làng Đầm, Thanh Bần, Thàn Mát, Bình Tiến, Chiến Sỹ, Vũ Hồng 1, Vũ Hồng 2, Hồng Thái 1, Hồng Thái 2.

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, sáp nhập ba xóm Bản Tương, Bản Là 1, Bản Là 2 thành xóm Bản Là, sáp nhập hai xóm Đông Thành và Đồng Vượng thành xóm Thành Vượng, sáp nhập hai xóm Cây Coóc và Đồng Tô thành xóm Đồng Coóc, sáp nhập xóm Đồng Danh vào xóm Làng Nập, sáp nhập hai xóm Vũ Hồng 1 và Vũ Hồng 2 thành xóm Vũ Hồng, sáp nhập hai xóm Hồng Thái 1 và Hồng Thái 2 thành xóm Hồng Thái, sáp nhập xóm Na Rao vào xóm Làng Luông, sáp nhập ba xóm Nạ Mực, Cây Thị, Làng Đầm thành xóm Đầm Thị, sáp nhập xóm Chiến Sỹ vào xóm Bình Tiến, sáp nhập hai xóm Thàn Mát và Thanh Bần thành xóm Quyết Tiến, sáp nhập hai xóm Sơn Tiến và Làng Pháng thành xóm Sơn Pháng.[3]

Hành chính
Xã Bình Thành được chia thành 14 xóm: Bản Là, Bình Tiến, Đầm Thị, Đồn, Đồng Coóc, Đồng Đình, Hồng Thái, Làng Luông, Làng Nập, Phố, Quyết Tiến, Sơn Pháng, Thành Vượng, Vũ Hồng.[3]

Kinh tế - xã hội
Bình Thành là một trong những xã của huyện Định Hóa phát triển ngành trồng chè[4]

Địa điểm đầu tiên của Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc đặt tại Làng Luông, xã Bình Thành và nằm tại đây cho đến tháng 8 năm 1950.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4195

Tổng truy cập: 956425