Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

1. Chủ tịch UBND xã

Họ và tên: Ma Khánh Sơn

Năm sinh: 08/3/1970

Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email: sonmk.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND xã
Họ và tên: Đinh Văn Chinh
Năm sinh: 05/6/1982
Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email: chinhdv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3649

Tổng truy cập: 956467