Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

5.2. Hội đồng nhân dân

1. Chủ tịch HĐND xã
Họ và tên: Trần Văn Luật
Năm sinh: 10/10/1964
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email: luattv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch HĐND xã
Họ và tên: Đỗ Văn Hướng
Năm sinh: 08/7/1985
Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
Email: huongdv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3272

Tổng truy cập: 956489